מצגת מעצבים עצמאות

נכתב בנובמבר 2011
התייחסות לסוגיות שהועלו ע"י שחר

נכתב באוקטובר 2011
תכנית עסקית "מעצבות עצמאות"

נכתב באפריל 2011